เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
 ผู้แต่ง  เฉลิมพล ตันสกุล
 ชื่อเรื่อง 
พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข = Public health behavioralscience / เฉลิมพล ตันสกุล
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Public health behavioral science
 ISBN  974-661-296-4
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  151 หน้า
 หัวเรื่อง  Behavioral Medicine
 หัวเรื่อง  Behavioral Sciences
 หัวเรื่อง  พฤติกรรมศาสตร์
 หัวเรื่อง  พฤติกรรมสุขภาพ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WA590 ฉ422พ 2541  
  Barcode: 007792
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
WA590 ฉ422พ 2541 ฉ.2 
  Barcode: 007793
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Behavioral Sciences]
    หัวเรื่อง [พฤติกรรมศาสตร์]
    หัวเรื่อง [พฤติกรรมสุขภาพ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: พฤติกรรมศาสตร์สาธ..
Bib 13399116385

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.