เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
 ชื่อเรื่อง 
การใช้ยา ACE-Inhibitors ในเวชปฎิบัติทั่วไป / บรรณาธิการประวิชช์ ตันประเสริฐ, สมชาติ โลจายะ, ชมพูนุท อ่องจริต
 ISBN  974-893-472-1
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : Text and Journal, 2538
 ลักษณะทางกายภาพ  (5), 208 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
 หมายเหตุ  Send to Single Search
 หัวเรื่อง  Angiotensin-converting enzyme inhibitors
 หัวเรื่อง  สารต้านความดันเลือดสูง
 หัวเรื่อง  ยารักษาโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด
 หัวเรื่อง  หัวใจวาย--การรักษาด้วยยา
 ผู้แต่งร่วม  ประวิชช์ ตันประเสริฐ, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  สมชาติ โลจายะ, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  ชมพูนุท อ่องจริต, บรรณาธิการ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
QV100 ก- 2538  
  Barcode: 010402
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
QV100 ก- 2538 ฉ.2 
  Barcode: 010403
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
QV100 ก- 2538 ฉ.3 
  Barcode: 010404
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
QV100 ก- 2538 ฉ.4 
  Barcode: 010405
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
QV100 ก- 2538 ฉ.5 
  Barcode: 010406
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือ
หนังสือ
QV100 ก- 2538 ฉ.6 
  Barcode: 010407
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
7. หนังสือ
หนังสือ
QV100 ก- 2538 ฉ.7 
  Barcode: 010408
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
8. หนังสือ
หนังสือ
QV100 ก- 2538 ฉ.8 
  Barcode: 010409
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [สารต้านความดันเลือดสูง]
    หัวเรื่อง [ยารักษาโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การใช้ยา ACEInhib..
Bib 13399116370

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.