เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
ภาพปก
 ผู้แต่ง  อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์
 ชื่อเรื่อง 
ตำราโรคลมชักในเด็ก / อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์
 ISBN  978-974-95-1041-4
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 2554
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  452 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
 หัวเรื่อง  Epilepsy
 หัวเรื่อง  Epilepsy--in infancy & childhood
 หัวเรื่อง  ลมบ้าหมู
 หัวเรื่อง  ลมบ้าหมู--ในวัยทารกและวัยเด็ก
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WL385 อ169ต 2554  
  Barcode: 037259
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
WL385 อ169ต 2554 ฉ.10 
  Barcode: 037268
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
WL385 อ169ต 2554 ฉ.11 
  Barcode: 044221
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
WL385 อ169ต 2554 ฉ.12 
  Barcode: 044222
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
WL385 อ169ต 2554 ฉ.13 
  Barcode: 044223
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือ
หนังสือ
WL385 อ169ต 2554 ฉ.14 
  Barcode: 044224
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
7. หนังสือ
หนังสือ
WL385 อ169ต 2554 ฉ.15 
  Barcode: 044225
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
8. หนังสือ
หนังสือ
WL385 อ169ต 2554 ฉ.16 
  Barcode: 044226
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
9. หนังสือ
หนังสือ
WL385 อ169ต 2554 ฉ.17 
  Barcode: 044227
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
10. หนังสือ
หนังสือ
WL385 อ169ต 2554 ฉ.18 
  Barcode: 044228
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
11. หนังสือ
หนังสือ
WL385 อ169ต 2554 ฉ.19 
  Barcode: 044229
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
12. หนังสือ
หนังสือ
WL385 อ169ต 2554 ฉ.2 
  Barcode: 037260
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
13. หนังสือ
หนังสือ
WL385 อ169ต 2554 ฉ.20 
  Barcode: 044230
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
14. หนังสือ
หนังสือ
WL385 อ169ต 2554 ฉ.21 
  Barcode: 044231
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
15. หนังสือ
หนังสือ
WL385 อ169ต 2554 ฉ.22 
  Barcode: 044232
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
16. หนังสือ
หนังสือ
WL385 อ169ต 2554 ฉ.23 
  Barcode: 044233
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
17. หนังสือ
หนังสือ
WL385 อ169ต 2554 ฉ.24 
  Barcode: 044234
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
18. หนังสือ
หนังสือ
WL385 อ169ต 2554 ฉ.25 
  Barcode: 044235
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
19. หนังสือ
หนังสือ
WL385 อ169ต 2554 ฉ.3 
  Barcode: 037261
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
20. หนังสือ
หนังสือ
WL385 อ169ต 2554 ฉ.4 
  Barcode: 037262
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
21. หนังสือ
หนังสือ
WL385 อ169ต 2554 ฉ.5 
  Barcode: 037263
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
22. หนังสือ
หนังสือ
WL385 อ169ต 2554 ฉ.6 
  Barcode: 037264
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
23. หนังสือ
หนังสือ
WL385 อ169ต 2554 ฉ.7 
  Barcode: 037265
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
24. หนังสือ
หนังสือ
WL385 อ169ต 2554 ฉ.8 
  Barcode: 037266
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
25. หนังสือ
หนังสือ
WL385 อ169ต 2554 ฉ.9 
  Barcode: 037267
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Epilepsy]
    หัวเรื่อง [ลมบ้าหมู]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ตำราโรคลมชักในเด็..
Bib 13399115469

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.