เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
 ผู้แต่ง  พัชรี สวนแก้ว
 ชื่อเรื่อง 
เอกสารประกอบการสอนวิชา 2173107 จิตวิทยาพัฒนาการและการดูแลเด็กปฐมวัย / พัชรี สวนแก้ว
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  จิตวิทยาพัฒนาการและการดูแลเด็กปฐมวัย
 ISBN  974-210-554-5
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์ดวงกมล, 2536
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  139 หน้า : ภาพประกอบ
 หัวเรื่อง  จิตวิทยาพัฒนาการ
 หัวเรื่อง  พัฒนาการของเด็ก
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WS105 พ524อ 2536  
  Barcode: 002563
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
WS105 พ524อ 2536 ฉ.2 
  Barcode: 002564
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
WS105 พ524อ 2536 ฉ.3 
  Barcode: 002565
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
WS105 พ524อ 2536 ฉ.4 
  Barcode: 002566
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
WS105 พ524อ 2536 ฉ.5 
  Barcode: 002567
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือ
หนังสือ
WS105 พ524อ 2536 ฉ.6 
  Barcode: 002568
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
7. หนังสือ
หนังสือ
WS105 พ524อ 2536 ฉ.7 
  Barcode: 002569
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
8. หนังสือ
หนังสือ
WS105 พ524อ 2536 ฉ.8 
  Barcode: 002570
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [จิตวิทยาพัฒนาการ]
    หัวเรื่อง [พัฒนาการของเด็ก]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เอกสารประกอบการสอ..
Bib 13399115116

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.