เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
mysqli: Table './ulib6new/sessionval' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed
delete from sessionval where dt<1713152256 
mysqli: Table './ulib6new/sessionval' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed
select * from sessionval where main='historyviewbiblist' and sessionid='fbv57r08m2mfgs349tnf5pors2' 
mysqli: Table './ulib6new/sessionval' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed
delete from sessionval where main='historyviewbiblist' and sessionid='fbv57r08m2mfgs349tnf5pors2' 
mysqli: Table './ulib6new/sessionval' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed
insert into sessionval set
	sessionid='fbv57r08m2mfgs349tnf5pors2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='historyviewbiblist',
	dt='1713238656',
	ipset='1.179.131.153',
	val='a:1:{i:0;s:11:\"13399114134\";}'
	
 ชื่อเรื่อง 
วารสารกองการพยาบาล = Journal of nursing division
 ชื่อวารสาร  Journal of nursing division
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Journal of nursing division
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 เลขเรียก  SERIALS
 Frequency  รายสี่เดือน
 ISSN  0125-7242
 ห้องสมุดมี  ULIB ปีที่, 28 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2539 ;ปีที่, 25 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2541 ปีที่26,ฉบับที่1,3พ.ศ2542 ;ปีที่, 40 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2556 ฉ.2 Bound ;ปีที่, 41 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2557 ;ปีที่, 40 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2556 Bound ;ปีที่, 41 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2557-ปีที่, 41 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2557 ฉ.2 ปีที่, 41 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2557,ปีที่, 41 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2557 ฉ.2,ปีที่, 41 ฉบับที่, 2 พ.ศ, 2557 ฉ.3;ปีที่, 41 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2557 ;ปีที่, 41 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2557 ;ปีที่, 41 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2557 ;ปีที่, 41 ฉบับที่, 2 พ.ศ, 2557 ;ปีที่, 38 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2554 ;ปีที่, 42 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2558 ;ปีที่, 42 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2558 c.2 ;ปีที่, 42 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2558 c.3 ;ปีที่, 39 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2555 ;ปีที่, 42 ฉบับที่, 2 พ.ศ, 2558 ;ปีที่, 42 ฉบับที่, 2 พ.ศ, 2558 c.3 ;ปีที่, 42 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ, 2558 ปีที่, 42 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2558,ปีที่, 42 ฉบับที่, 2 พ.ศ, 2558 c.2,ปีที่, 42 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2558 c.2;ปีที่, 43 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2559 c.2 ;ปีที่, 43 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2559 c.3 ;ปีที่, 43 ฉบับที่, 2 พ.ศ, 2559 c.2 ;ปีที่, 43 ฉบับที่, 2 พ.ศ, 2559 c.3 ;ปีที่, 43 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2559 ;ปีที่, 43 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2559 c.2 ;ปีที่, 43 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2559 c.3 ;ปีที่, 43 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2559 c.2 ;ปีที่, 43 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2559 c.3 ;ปีที่, 43 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ, 2559 ปีที่, 43 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2559,ปีที่, 43 ฉบับที่, 2 พ.ศ, 2559,ปีที่, 43 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2559;ปีที่, 44 ฉบับที่ 1 - 3 พ.ศ. 2560 ปีที่, 44 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2560,ปีที่, 44 ฉบับที่, 2 พ.ศ, 2560,ปีที่, 44 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2560
 หัวเรื่อง  กระทรวงสาธารณสุข.--กรมการแพทย์--วารสาร
 หัวเรื่อง  การพยาบาล--วารสาร
 หัวเรื่อง  พยาบาล--วิจัย--วารสาร
 ผู้แต่งนิติบุคคล  กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ดูแบบ: กล่อง รายการ
BOUND
ปีที่, 41 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2557-ปีที่, 41 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2557 ฉ.2
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
BOUND
ปีที่, 42 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ, 2558
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
BOUND
ปีที่, 43 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ, 2559
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
BOUND
ปีที่, 44 ฉบับที่ 1 - 3 พ.ศ. 2560
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >หนังสือทั่วไป
ARRIVED
ปีที่, 25 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2541 ปีที่26,ฉบับที่1,3พ.ศ2542
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 28 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2539
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 38 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2554
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 39 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2555
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
BOUND
ปีที่, 40 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2556 ฉ.2 Bound
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 41 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2557
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 41 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2557
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 41 ฉบับที่, 2 พ.ศ, 2557
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
items = 2
ปีที่, 41 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2557
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
items = 3
ปีที่, 42 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2558
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
items = 2
ปีที่, 42 ฉบับที่, 2 พ.ศ, 2558
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
items = 2
ปีที่, 43 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2559 c.2
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
items = 2
ปีที่, 43 ฉบับที่, 2 พ.ศ, 2559 c.2
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
items = 5
ปีที่, 43 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2559
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: วารสารกองการพยาบา..
Bib 13399114134

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.