เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต = The journal ofpsychiatric nursing and mental health
 ชื่อวารสาร  The journal of psychiatric nursing and mental health
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  The journal of psychiatric nursing and mental health
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย, 2530-
 เลขเรียก  SERIALS
 Frequency  ราย 6 เดือน
 ISSN  0857-4553
 ห้องสมุดมี  ULIB ปีที่, 23 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2552 ;ปีที่, 22 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2551 ;ปีที่, 21 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2550 ;ปีที่, 24 ฉบับที่, 2 พ.ศ., 2553 ;ปีที่, 24 ฉบับที่, 2 พ.ศ., 2553 ฉบับพิเศษ ;ปีที่, 24 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2553 ฉบับพิเศษ ;ปีที่, 14 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2543 ;ปีที่, 11 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2540 ;ปีที่, 24 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2553 ;ปีที่, 20 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2549 ;ปีที่, 18 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2547 ;ปีที่, 17 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2546 ;ปีที่, 16 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2545 ;ปีที่, 14 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2544 ;ปีที่, 14 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2543 ;ปีที่, 13 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2542 ;ปีที่, 12 พ.ศ., 2541 (ม.ค-ธ.ค) ;ปีที่, 19 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2548 ;ปีที่, 25 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2554 Bound ;ปีที่, 27 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2556 Bound ปีที่, 27 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2556,ปีที่, 27 ฉบับที่, 2 พ.ศ., 2556,ปีที่, 27 ฉบับที่, 3 พ.ศ., 2556;ปีที่, 28 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2557 ปีที่, 28 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2557,ปีที่, 28 ฉบับที่, 2 พ.ศ., 2557,ปีที่, 28 ฉบับที่, 3 พ.ศ., 2557;ปีที่, 26 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2555 ;ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ., 2558 ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2558,ปีที่, 29 ฉบับที่, 2 พ.ศ., ;ปีที่, 26 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2555 ;ปีที่, 30 ฉบับที่, 1- 3 พ.ศ., 2559 ปีที่, 30 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2559,ปีที่, 30 ฉบับที่, 2 พ.ศ., 2559,ปีที่, 30 ฉบับที่, 3 พ.ศ., 2559;ปีที่, 31 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2560 ปีที่, 31 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2560,ปีที่, 31 ฉบับที่, 2 พ.ศ., 2560,ปีที่, 31 ฉบับที่, 3 พ.ศ., 2560;ปีที่, 32 ฉบับที่,1-3 พ.ศ., 2561 ปีที่, 32 ฉบับที่, 2 พ.ศ., 2561,ปีที่, 32 ฉบับที่, 3 พ.ศ., 2561,ปีที่, 38 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2561;ปีที่, 33 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2562 ปีที่, 33 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2562,ปีที่, 33 ฉบับที่, 2 พ.ศ., 2562,ปีที่, 33 ฉบับที่, 3 พ.ศ., 2562;ปีที่, 34 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2563 ปีที่, 34 ฉบับที่, 1,ปีที่, 34 ฉบับที่, 2 พ.ศ., 2563,ปีที่, 34 ฉบับที่, 3 พ.ศ., 2563;ปีที่, 35 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2564 ปีที่, 35 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2564,ปีที่, 35 ฉบับที่, 2 พ.ศ., 2564,ปีที่, 35 ฉบับที่, 3 พ.ศ., 2564
 หัวเรื่อง  สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย--วารสาร
 หัวเรื่อง  พยาบาลศาสตร์--วารสาร
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ดูแบบ: กล่อง รายการ
BOUND
ปีที่, 28 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2557
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร

1 ดรรชนี
BOUND
ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ., 2558
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร

13 ดรรชนี
BOUND
ปีที่, 30 ฉบับที่, 1- 3 พ.ศ., 2559
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
BOUND
ปีที่, 31 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2560
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร

10 ดรรชนี
BOUND
ปีที่, 32 ฉบับที่,1-3 พ.ศ., 2561
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร

20 ดรรชนี
BOUND
ปีที่, 33 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2562
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร

10 ดรรชนี
BOUND
ปีที่, 34 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2563
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
BOUND
ปีที่, 35 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2564
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 11 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2540
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >หนังสือทั่วไป

2 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่, 12 พ.ศ., 2541 (ม.ค-ธ.ค)
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 13 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2542
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 14 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2543
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 14 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2543
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 14 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2544
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 16 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2545
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 17 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2546
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 18 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2547
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 19 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2548
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 20 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2549
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 21 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2550
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 22 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2551
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 23 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2552
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 24 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2553 ฉบับพิเศษ
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 24 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2553
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
items = 2
ปีที่, 24 ฉบับที่, 2 พ.ศ., 2553
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
BOUND
ปีที่, 25 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2554 Bound
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร

1 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่, 26 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2555
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 26 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2555
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
BOUND
ปีที่, 27 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2556 Bound
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: วารสารการพยาบาลจิ..
Bib 13399113371

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.