เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
 ชื่อเรื่อง 
เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษากับชีวิตและชุมชน หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  การศึกษากับชีวิตและชุมชน
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สาขาวิชา, 2547-
 เลขหมู่  LB215 ม264อ 2547
 ลักษณะทางกายภาพ  2 เล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: บางปีมี 2 เล่ม: ล.1. หน่วยที่ 1-8
--ล.2.หน่วยที่ 9-15
 หัวเรื่อง  การศึกษากับสังคม
 หัวเรื่อง  ครู
 หัวเรื่อง  ชุมชนกับโรงเรียน
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
LB215 ม264อ 2547  
  Barcode: 020220
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
LB215 ม264อ 2547 ฉ.2 
  Barcode: 020845
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
LB215 ม264อ 2547 ฉ.3 
  Barcode: 020846
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การศึกษากับสังคม]
    หัวเรื่อง [ครู]
    หัวเรื่อง [ชุมชนกับโรงเรียน]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เอกสารการสอนชุดวิ..
Bib 13399112443

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.