เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
 ชื่อเรื่อง 
รายงานการวิจัยการศึกษาประสบการณ์ความเจ็บป่วยเรื้อรังของผู้สูงอายุและครอบครัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = The experience of chronic illness of the elderly and families in Northeast, Thailand / คณะผู้วิจัย หัวหน้าโครงการ วรรณภา ศรีธัญรัตน์ ... [และคนอื่นๆ]
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  การศึกษาประสบการณ์ความเจ็บป่วยเรื้อรังของผู้สูงอายุและครอบครัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  The experience of chronic illness of the elderly andfamilies in Northest, Thailand
 ISBN  978-974-77-0751-9
 พิมพ์ลักษณ์  ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-น, 239 หน้า ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  คณะผู้วิจัย : วรรณภา ศรีธัญรัตน์, ผ่องพรรณ อรุณแสง,เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์, อัมพร เจริญชัย, สุขุมาล ธนาเศรษฐอังกูล, พรรณงาม พรรณเชษฐ์, วิภาพร วรหาญ, อรสา กงตาล, มยุรี ลี่ทองอิน, สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์, กัลยา พัฒนศรี, มาริสา ไกรฤกษ์, สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ
 หัวเรื่อง  การพยาบาลผู้สูงอายุ--ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ--วิจัย
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง--ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)--วิจัย
 หัวเรื่อง  โรคเรื้อรัง--ในวัยชรา--วิจัย
 หัวเรื่อง  วิจัย
 ผู้แต่งร่วม  วรรณภา ศรีธัญรัตน์
 ผู้แต่งร่วม  ผ่องพรรณ อรุณแสง
 ผู้แต่งร่วม  เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์
 ผู้แต่งร่วม  อัมพร เจริญชัย
 ผู้แต่งร่วม  สุขุมาล ธนาเศรษฐอังกูล
 ผู้แต่งร่วม  พรรณงาม พรรณเชษฐ์
 ผู้แต่งร่วม  วิภาพร วรหาญ
 ผู้แต่งร่วม  อรสา กงตาล
 ผู้แต่งร่วม  มยุรี ลี่ทองอิน
 ผู้แต่งร่วม  สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์
 ผู้แต่งร่วม  กัลยา พัฒนศรี
 ผู้แต่งร่วม  มาริสา ไกรฤกษ์
 ผู้แต่งร่วม  สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
- ไม่พบข้อมูล -

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [วิจัย]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการวิจัยการ..
Bib 13399110230

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.