เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
 ผู้แต่ง  กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
 ชื่อเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักบริหารคุณภาพและรูปแบบความเชื่อด้านสุขภาพกับความพึงพอใจในคุณภาพบริการของพยาบาลเวชปฏิบัติในการรักษาโรคเบื้องต้นการให้คำปรึกษา การ่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในพื้นที่สาธารณศุขเขต 7/ กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ...[และคนอื่น ๆ]
 พิมพ์ลักษณ์  ตรัง: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง , 2553.
 ลักษณะทางกายภาพ  175 แผ่น ; 29 ซม.
 หัวเรื่อง  การบริการสุขภาพ--วิจัย
 หัวเรื่อง  สุขภาพ
 หัวเรื่อง  การให้คำปรึกษา
 หัวเรื่อง  การรักษาโรคเบื้องต้น
 หัวเรื่อง  ความพึงพอใจ
 หัวเรื่อง  วิจัย
 ผู้แต่งร่วม  โสภิต สุวรรณเวลา
 ผู้แต่งร่วม  จิราภรณ์ ชูวงศ์
 ผู้แต่งร่วม  ลำเจียก กธร
 ผู้แต่งนิติบุคคล  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
- ไม่พบข้อมูล -

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ]

    หัวเรื่อง [สุขภาพ]
    หัวเรื่อง [การให้คำปรึกษา]
    หัวเรื่อง [การรักษาโรคเบื้องต้น]
    หัวเรื่อง [ความพึงพอใจ]
    หัวเรื่อง [วิจัย]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ความสัมพันธ์ระหว่..
Bib 13399110119

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.