เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
 ผู้แต่ง  ปิยธิดา ตรีเดช
 ชื่อเรื่อง 
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและแนวโน้ม = Publichealth and environment : present and trend / ปิยธิดา ตรีเดช, ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Public health and environment : present and trend
 ISBN  974-663-663-4
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ง, 225 หน้า ; 27 ซม.
 หัวเรื่อง  สาธารณสุข--ไทย
 หัวเรื่อง  สิ่งแวดล้อม--ไทย
 หัวเรื่อง  อนามัยสิ่งแวดล้อม
 ผู้แต่งร่วม  ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WA84 ป619ก 2544  
  Barcode: 007604
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
WA84 ป619ก 2544  
  Barcode: 008338
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
WA84 ป619ก 2544  
  Barcode: 010861
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
WA84 ป619ก 2544 ฉ.2 
  Barcode: 007605
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
WA84 ป619ก 2544 ฉ.2 
  Barcode: 008339
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ปิยธิดา ตรีเดช]

    หัวเรื่อง [สิ่งแวดล้อม ไทย]
    หัวเรื่อง [อนามัยสิ่งแวดล้อม]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การสาธารณสุขและสิ..
Bib 13399109646

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.