เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
mysqli: Duplicate entry '144687698' for key 'PRIMARY'
insert into sessionval set
	sessionid='f67jg3qhm5mjah5elojt22t571',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='historyviewbiblist',
	dt='1701589077',
	ipset='1.179.131.153',
	val='a:1:{i:0;s:11:\"13399109378\";}'
	
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
การดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะสุดท้าย / ศรีเกียรติอนันต์สวัสดิ์, บรรณาธิการ
 ISBN  978-611-11-0057-0
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2552
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  98 หน้า ; 26 ซม.
 หัวเรื่อง  การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต--แง่จิตวิทยา
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยหนัก--การดูแล--แง่จิตวิทยา
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยใกล้ตาย--การดูแล--แง่จิตวิทยา
 หัวเรื่อง  การพยาบาลด้านจิตวิญญาณ
 ผู้แต่งร่วม  ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สถาบันพระบรมราชชนก. โครงการสวัสดิการวิชาการ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 2553  
  Barcode: 035376
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 2553 ฉ.10 
  Barcode: 035385
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 2553 ฉ.11 
  Barcode: 035386
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 2553 ฉ.12 
  Barcode: 035387
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 2553 ฉ.13 
  Barcode: 035388
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 2553 ฉ.14 
  Barcode: 035389
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
7. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 2553 ฉ.15 
  Barcode: 035390
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
8. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 2553 ฉ.16 
  Barcode: 035391
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
9. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 2553 ฉ.17 
  Barcode: 035392
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
10. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 2553 ฉ.18 
  Barcode: 035393
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
11. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 2553 ฉ.19 
  Barcode: 035394
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
12. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 2553 ฉ.2 
  Barcode: 035377
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
13. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 2553 ฉ.20 
  Barcode: 035395
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
14. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 2553 ฉ.21 
  Barcode: 035396
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
15. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 2553 ฉ.22 
  Barcode: 035397
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
16. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 2553 ฉ.23 
  Barcode: 035398
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
17. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 2553 ฉ.24 
  Barcode: 035399
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
18. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 2553 ฉ.25 
  Barcode: 035400
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
19. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 ฉ.21 2553 ฉ.26 
  Barcode: 035401
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
20. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 ฉ.21 2553 ฉ.27 
  Barcode: 035402
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
21. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 ฉ.21 2553 ฉ.28 
  Barcode: 035403
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
22. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 ฉ.21 2553 ฉ.29 
  Barcode: 035404
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
23. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 2553 ฉ.3 
  Barcode: 035378
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
24. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 ฉ.21 2553 ฉ.30 
  Barcode: 035405
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
25. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 ฉ.21 2553 ฉ.31 
  Barcode: 035406
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
26. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 ฉ.21 2553 ฉ.32 
  Barcode: 035407
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
27. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 ฉ.21 2553 ฉ.33 
  Barcode: 035408
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
28. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 ฉ.21 2553 ฉ.34 
  Barcode: 035409
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
29. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 ฉ.21 2553 ฉ.35 
  Barcode: 035410
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
30. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 ฉ.21 2553 ฉ.36 
  Barcode: 035411
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
31. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 ฉ.21 2553 ฉ.37 
  Barcode: 035412
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
32. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 ฉ.21 2553 ฉ.38 
  Barcode: 035413
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
33. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 ฉ.21 2553 ฉ.39 
  Barcode: 035414
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
34. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 2553 ฉ.4 
  Barcode: 035379
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
35. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 ฉ.21 2553 ฉ.40 
  Barcode: 035415
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
36. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 ฉ.21 2553 ฉ.41 
  Barcode: 035416
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
37. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 ฉ.21 2553 ฉ.42 
  Barcode: 035417
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
38. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 ฉ.21 2553 ฉ.43 
  Barcode: 035418
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
39. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 ฉ.21 2553 ฉ.44 
  Barcode: 035419
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
40. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 ฉ.21 2553 ฉ.45 
  Barcode: 035420
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
41. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 ฉ.21 2553 ฉ.46 
  Barcode: 035421
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
42. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 ฉ.21 2553 ฉ.47 
  Barcode: 035422
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
43. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 ฉ.21 2553 ฉ.48 
  Barcode: 035423
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
44. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 ฉ.21 2553 ฉ.49 
  Barcode: 035424
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
45. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 2553 ฉ.5 
  Barcode: 035380
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
46. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 ฉ.21 2553 ฉ.50 
  Barcode: 035425
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
47. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 2553 ฉ.6 
  Barcode: 035381
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
48. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 2553 ฉ.7 
  Barcode: 035382
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
49. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 2553 ฉ.8 
  Barcode: 035383
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
50. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก451 2552 2553 ฉ.9 
  Barcode: 035384
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาลด้านจิตวิญญาณ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การดูแลด้านจิตวิญ..
Bib 13399109378

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.