เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
mysqli: Table './ulib6new/sessionval' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed
delete from sessionval where dt<1708678954 
mysqli: Table './ulib6new/sessionval' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed
select * from sessionval where main='historyviewbiblist' and sessionid='0m9ilbgp6ccbk19stkdsipame2' 
mysqli: Table './ulib6new/sessionval' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed
delete from sessionval where main='historyviewbiblist' and sessionid='0m9ilbgp6ccbk19stkdsipame2' 
mysqli: Table './ulib6new/sessionval' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed
insert into sessionval set
	sessionid='0m9ilbgp6ccbk19stkdsipame2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='historyviewbiblist',
	dt='1708765354',
	ipset='1.179.131.153',
	val='a:1:{i:0;s:11:\"13399108022\";}'
	
 ชื่อเรื่อง 
สาระทบทวน : การผดุงครรภ์ การพยาบาลมารดาและทารก / บรรณาธิการ, ละเอียด แจ่มจันทร์, สุรี ขันธรักษวงศ์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  การผดุงครรภ์ การพยาบาลมารดาและทารก
 ISBN  978-974-88-1816-0
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : จุดทอง, 2549
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3
 ลักษณะทางกายภาพ  249 หน้า ; 26 ซม.
 หัวเรื่อง  การพยาบาลสูติศาสตร์
 หัวเรื่อง  การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
 ผู้แต่งร่วม  ละเอียด แจ่มจันทร์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  สุรี ขันธรักษวงศ์, บรรณาธิการ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY157.3 ส676 2549  
  Barcode: 026039
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
WY157.3 ส676 2549 ฉ.10 
  Barcode: 026760
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
WY157.3 ส676 2549 ฉ.2 
  Barcode: 026040
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
WY157.3 ส676 2549 ฉ.3 
  Barcode: 026041
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
WY157.3 ส676 2549 ฉ.4 
  Barcode: 026042
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือ
หนังสือ
WY157.3 ส676 2549 ฉ.5 
  Barcode: 026043
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
7. หนังสือ
หนังสือ
WY157.3 ส676 2549 ฉ.6 
  Barcode: 026756
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
8. หนังสือ
หนังสือ
WY157.3 ส676 2549 ฉ.7 
  Barcode: 026757
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
9. หนังสือ
หนังสือ
WY157.3 ส676 2549 ฉ.8 
  Barcode: 026758
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
10. หนังสือ
หนังสือ
WY157.3 ส676 2549 ฉ.9 
  Barcode: 026759
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาลสูติศาสตร์]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: สาระทบทวน การผดุ..
Bib 13399108022

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.