เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
 ผู้แต่ง  มณฑกา ธีรชัยสกุล
 ชื่อเรื่อง 
ไขความลับ "การบำบัดแบบโฮมีโอพาธี" / มณฑกา ธีรชัยสกุล
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  ไขความลับการบำบัดแบบโฮมีโอพาธี
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  การบำบัดแบบโฮมีโอพาธี
 ISBN  974-465-487-2
 ISBN  978-974-46-5487-8
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : กองการแพทย์ทางเลือกกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2549
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  84 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
 หัวเรื่อง  การรักษาด้วยธรรมชาติ
 หัวเรื่อง  การแพทย์ทางเลือก
 ผู้แต่งนิติบุคคล  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. กองการแพทย์ทางเลือก
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549  
  Barcode: 025335
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549 ฉ.10 
  Barcode: 025344
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549 ฉ.11 
  Barcode: 025345
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549 ฉ.12 
  Barcode: 025346
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549 ฉ.13 
  Barcode: 025347
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549 ฉ.14 
  Barcode: 025348
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
7. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549 ฉ.15 
  Barcode: 025349
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
8. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549 ฉ.16 
  Barcode: 025350
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
9. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549 ฉ.17 
  Barcode: 025351
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
10. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549 ฉ.18 
  Barcode: 025352
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
11. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549 ฉ.19 
  Barcode: 025353
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
12. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549 ฉ.2 
  Barcode: 025336
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
13. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549 ฉ.20 
  Barcode: 025354
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
14. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549 ฉ.21 
  Barcode: 025355
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
15. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549 ฉ.22 
  Barcode: 025356
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
16. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549 ฉ.23 
  Barcode: 025357
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
17. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549 ฉ.24 
  Barcode: 025358
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
18. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549 ฉ.25 
  Barcode: 025359
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
19. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549 ฉ.26 
  Barcode: 025360
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
20. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549 ฉ.27 
  Barcode: 025361
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
21. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549 ฉ.28 
  Barcode: 025362
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
22. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549 ฉ.29 
  Barcode: 025363
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
23. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549 ฉ.3 
  Barcode: 025337
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
24. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549 ฉ.30 
  Barcode: 025364
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
25. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549 ฉ.31 
  Barcode: 025365
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
26. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549 ฉ.32 
  Barcode: 025366
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
27. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549 ฉ.33 
  Barcode: 025367
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
28. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549 ฉ.34 
  Barcode: 025368
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
29. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549 ฉ.35 
  Barcode: 025369
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
30. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549 ฉ.4 
  Barcode: 025337
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
31. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549 ฉ.5 
  Barcode: 025339
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
32. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549 ฉ.6 
  Barcode: 025340
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
33. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549 ฉ.7 
  Barcode: 025341
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
34. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549 ฉ.8 
  Barcode: 025342
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
35. หนังสือ
หนังสือ
WB930 ม119ข 2549 ฉ.9 
  Barcode: 025343
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การรักษาด้วยธรรมชาติ]
    หัวเรื่อง [การแพทย์ทางเลือก]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ไขความลับ การบำบั..
Bib 13399107920

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.