เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
ภาพปก
 ผู้แต่ง  อุมาพร ตรังคสมบัติ
 ชื่อเรื่อง 
ช่วยลูกออทิสติก : คู่มือสำหรับพ่อแม่ผู้ไม่ยอมแพ้ / อุมาพร ตรังคสมบัติ
 ISBN  974-907-698-2
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาครอบครัว, 2550.
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2.
 ลักษณะทางกายภาพ  313 หน้า ; 25 ซม.
 หัวเรื่อง  ออติสมในเด็ก
 หัวเรื่อง  เด็กพิเศษ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  ศูนย์วิจัยและพัฒนาครอบครัว
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WM203.5 อ846ช 2550 ฉ.1 
  Barcode: 028062
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
WM203.5 อ846ช 2550 ฉ.10 
  Barcode: 033416
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
WM203.5 อ846ช 2550 ฉ.11 
  Barcode: 033417
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
WM203.5 อ846ช 2550 ฉ.12 
  Barcode: 033418
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
WM203.5 อ846ช 2550 ฉ.13 
  Barcode: 033419
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือ
หนังสือ
WM203.5 อ846ช 2550 ฉ.14 
  Barcode: 033420
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
7. หนังสือ
หนังสือ
WM203.5 อ846ช 2550 ฉ.15 
  Barcode: 033421
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
8. หนังสือ
หนังสือ
WM203.5 อ846ช 2550 ฉ.2 
  Barcode: 028063
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
9. หนังสือ
หนังสือ
WM203.5 อ846ช 2550 ฉ.3 
  Barcode: 028064
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
10. หนังสือ
หนังสือ
WM203.5 อ846ช 2550 ฉ.4 
  Barcode: 028065
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
11. หนังสือ
หนังสือ
WM203.5 อ846ช 2550 ฉ.5 
  Barcode: 028066
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
12. หนังสือ
หนังสือ
WM203.5 อ846ช 2550 ฉ.6 
  Barcode: 033058
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
13. หนังสือ
หนังสือ
WM203.5 อ846ช 2550 ฉ.7 
  Barcode: 033059
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
14. หนังสือ
หนังสือ
WM203.5 อ846ช 2550 ฉ.8 
  Barcode: 033060
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
15. หนังสือ
หนังสือ
WM203.5 อ846ช 2550 ฉ.9 
  Barcode: 033415
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [อุมาพร ตรังคสมบัติ]

    หัวเรื่อง [ออติสมในเด็ก]
    หัวเรื่อง [เด็กพิเศษ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ช่วยลูกออทิสติก ..
Bib 12334082156

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.