เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
 ผู้แต่ง  ศิริรัตน์ ผุดผ่อง
 ชื่อเรื่อง 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ สุขภาพจิต และการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 โครงการร่วมผลิตระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยนเรศวร/ ศิริรัตน์ ผุดผ่อง, ปราณี ศรีสรรพางค์, มณฑล ทองนิตย์
 พิมพ์ลักษณ์  นครสวรรค์ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์, 2543.
 ลักษณะทางกายภาพ  80 แผ่น ; 29 ซม.
 หัวเรื่อง  บุคลิกภาพ--วิจัย
 หัวเรื่อง  สุขภาพจิต--วิจัย
 หัวเรื่อง  วิจัย
 ผู้แต่งร่วม  ปราณี ศรีสรรพางค์
 ผู้แต่งร่วม  มณฑล ทองนิตย์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สถาบันพระบรมราชชนก
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
- ไม่พบข้อมูล -

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [วิจัย]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ศึกษาความสัมพันธ..
Bib 12334081982

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.