เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
mysqli: Duplicate entry '144687698' for key 'PRIMARY'
insert into sessionval set
	sessionid='da6n2ms1on5vodhlsmnr13rup3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='historyviewbiblist',
	dt='1702170667',
	ipset='1.179.131.153',
	val='a:1:{i:0;s:11:\"12334081563\";}'
	
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลหูคอจมูก / ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์
 ISBN  978-611-11-0095-2
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2552.
 ลักษณะทางกายภาพ  [12], 288 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
 หัวเรื่อง  หู คอ จมูก, โรค--ตำราการพยาบาล
 หัวเรื่อง  โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา--ตำราการพยาบาล
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สถาบันพระบรมราชชนก. โครงการสวัสดิการวิชาการ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552  
  Barcode: 031640
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.10 
  Barcode: 032398
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.11 
  Barcode: 032399
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.12 
  Barcode: 032400
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.13 
  Barcode: 032401
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.14 
  Barcode: 032402
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
7. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.15 
  Barcode: 032403
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
8. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.16 
  Barcode: 037977
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
9. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.17 
  Barcode: 037978
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
10. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.18 
  Barcode: 037979
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
11. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.19 
  Barcode: 037980
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
12. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.2 
  Barcode: 031641
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
13. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.20 
  Barcode: 037981
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
14. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.21 
  Barcode: 037982
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
15. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.22 
  Barcode: 037983
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
16. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.23 
  Barcode: 037984
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
17. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.24 
  Barcode: 037985
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
18. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.25 
  Barcode: 037986
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
19. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.26 
  Barcode: 037987
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
20. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.27 
  Barcode: 037988
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
21. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.28 
  Barcode: 037989
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
22. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.29 
  Barcode: 037990
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
23. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.3 
  Barcode: 031642
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
24. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.30 
  Barcode: 037991
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
25. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.31 
  Barcode: 037992
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
26. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.32 
  Barcode: 037993
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
27. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.33 
  Barcode: 037994
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
28. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.34 
  Barcode: 037995
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
29. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.35 
  Barcode: 037996
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
30. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.36 
  Barcode: 037997
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
31. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.37 
  Barcode: 037998
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
32. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.38 
  Barcode: 037999
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
33. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.39 
  Barcode: 038000
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
34. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.4 
  Barcode: 031643
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
35. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.40 
  Barcode: 038001
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
36. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.41 
  Barcode: 038002
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
37. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.42 
  Barcode: 038003
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
38. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.43 
  Barcode: 038004
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
39. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.44 
  Barcode: 038005
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
40. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.45 
  Barcode: 038006
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
41. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.46 
  Barcode: 038007
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
42. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.47 
  Barcode: 038008
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
43. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.48 
  Barcode: 038009
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
44. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.49 
  Barcode: 038010
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
45. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.5 
  Barcode: 031644
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
46. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.50 
  Barcode: 038011
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
47. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.51 
  Barcode: 038012
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
48. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.52 
  Barcode: 038013
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
49. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.53 
  Barcode: 038014
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
50. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.54 
  Barcode: 038015
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
51. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.55 
  Barcode: 038016
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
52. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.56 
  Barcode: 038017
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
53. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.57 
  Barcode: 038018
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
54. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.58 
  Barcode: 038019
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
55. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.59 
  Barcode: 038020
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
56. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.6 
  Barcode: 031645
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
57. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.60 
  Barcode: 038021
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
58. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.61 
  Barcode: 038022
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
59. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.62 
  Barcode: 038023
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
60. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.63 
  Barcode: 038024
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
61. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.64 
  Barcode: 038025
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
62. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.65 
  Barcode: 038026
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
63. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.7 
  Barcode: 031646
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
64. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.8 
  Barcode: 031647
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
65. หนังสือ
หนังสือ
WY158 ศ276ก 2552 ฉ.9 
  Barcode: 032397
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลหูคอจมู..
Bib 12334081563

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.