เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
 ผู้แต่ง  วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลผู้สูงอายุ : ความท้าทายกับภาวะประชากรสูงอายุ / วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์
 ISBN  978-974-59-2573-1
 พิมพ์ลักษณ์  มหาสารคาม : โครงการตำราทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552.
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2.
 ลักษณะทางกายภาพ  [12], 332 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
 หัวเรื่อง  เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
 หัวเรื่อง  วัยชรา--การพยาบาล
 หัวเรื่อง  ผู้สูงอายุ--การดูแล
 หัวเรื่อง  การพยาบาลผู้สูงอายุ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะพยาบาลศาสตร์. โครงการตำราทางการพยาบาล
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว344ก 2552  
  Barcode: 031620
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว344ก 2552 ฉ.10 
  Barcode: 032230
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว344ก 2552 ฉ.11 
  Barcode: 032231
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว344ก 2552 ฉ.12 
  Barcode: 032232
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว344ก 2552 ฉ.13 
  Barcode: 032233
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว344ก 2552 ฉ.14 
  Barcode: 032234
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
7. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว344ก 2552 ฉ.15 
  Barcode: 032235
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
8. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว344ก 2552 ฉ.2 
  Barcode: 031621
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 7 มกราคม 2566
  จอง
9. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว344ก 2552 ฉ.3 
  Barcode: 031622
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
10. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว344ก 2552 ฉ.4 
  Barcode: 031623
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
11. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว344ก 2552 ฉ.5 
  Barcode: 031624
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
12. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว344ก 2552 ฉ.6 
  Barcode: 032226
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
13. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว344ก 2552 ฉ.7 
  Barcode: 032227
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
14. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว344ก 2552 ฉ.8 
  Barcode: 032228
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
15. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ว344ก 2552 ฉ.9 
  Barcode: 032229
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์]

    หัวเรื่อง [เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลผู้สูงอายุ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลผู้สูงอ..
Bib 12334081537

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.