เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
 ผู้แต่ง  ทิพย์สุคนธ์ กิจรุ่งโรจน์
 ชื่อเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา/ ทิพย์สุคนธ์ กิจรุ่งโรจน์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  1
 พิมพ์ลักษณ์  สงขลา : วิทยาลัยพยาบาลสงขลา, 2540.
 เลขหมู่  HD62.6 ท472ค 2540
 ลักษณะทางกายภาพ  74 หน้า ; 29 ซม.
 หัวเรื่อง  ภาวะผู้นำ--วิจัย
 หัวเรื่อง  วิจัย
 ผู้แต่งนิติบุคคล  วิทยาลัยพยาบาลสงขลา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
- ไม่พบข้อมูล -

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ทิพย์สุคนธ์ กิจรุ่งโรจน์]

    หัวเรื่อง [วิจัย]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ความสัมพันธ์ระหว..
Bib 12334081012

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.